Enquête Dorpsvisie Schoonoord
Enquête Dorpsvisie Schoonoord
Beste dorpsgenoot en inwoner van ons mooie Schoonoord. Door een reeks van gevoerde gesprekken met onze gemeente over o.a. woon-, omgevings- en ondernemersbeleid, zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij voor Schoonoord een plan willen schrijven met daarin onze visie en wensen op een duidelijke tijdlijn.

Samen met alle verenigingen van Schoonoord zijn wij van mening dat dit plan of deze visie van onze bewoners zelf moet zijn en gedragen moet worden door de meerderheid. Om die reden hebben wij de onderstaande enquête samengesteld waarmee we u in de gelegenheid willen stellen om inspraak te hebben op de leefbaarheid, ontwikkelingen en activiteiten van uw Schoonoord.

Zou u zo veel mogelijk vragen willen beantwoorden, maar in ieder geval diegene die voor U als bewoner belangrijk zijn?

We gaan u nu vragen naar uw mening over de leefbaarheid in Schoonoord. U kunt elk onderwerp kiezen om daar uw mening over te geven. U hoeft zich niet te beperken tot de voorbeelden maar om u een beetje op weg te helpen, geven we een paar voorbeelden van onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid;

De beschikbaarheid van woningen in Schoonoord, de beschikbaarheid van woningen speciaal voor jongeren; de kwaliteit van het openbaar vervoer, de winkels in Schoonoord, de medische voorzieningen, de verkeerssituatie in het dorp, snelheid, veiligheid, cultuur en vrijetijdsbesteding.

Maar u kunt natuurlijk ook heel oude onderwerpen kiezen. Ook is het mogelijk dat meerdere personen per huishouding de enquête invullen.

Wat is uw leeftijd?

Wonen

Hoe is uw huishouden samengesteld?

Heeft u thuiswonende kinderen?

Indien u thuiswonende kinderen heeft, hoeveel?

Heeft u thuiswonende kinderen die binnenkort zelfstandig willen wonen?

In welke plaats bent u geboren?

Sinds wanneer woont u in Schoonoord?

Hoe is uw woonsituatie op dit moment?

Staat u ingeschreven bij de woningbouw coöperatie?

Denkt u erover om te gaan verhuizen?

Indien u bij de vorige vraag heeft gekozen "Ik zou wel willen verhuizen, maar dat kan niet" waarom?

Waarom wilt u verhuizen (meerdere antwoorden mogelijk)

Naar welk type woning bent u op zoek?

Sport

Doet of heeft u aan sport gedaan, en zo ja welke sport(en)?

Bent u lid van een vereniging, zo ja welke?

Want vindt u van de huidige sportfaciliteiten?

Waarom vindt u dat van de huidige sportfaciliteiten?

Weet u hoeveel sportverenigingen er in Schoonoord zijn?

Welke sport(en) zou u graag in Schoonoord willen?

Als deze nieuwe sport(en) er zou(den) komen, wordt u dan lid?

Zou u dan in het bestuur willen?

Omdat?

Zou u zich dan als vrijwilliger aanmelden?

Omdat?

Vindt u de contributie bij een vereniging betaalbaar?

Omdat?

Kunst en Cultuur

Wat is uw mening over de huidige kunstzinnige en/of culturele activiteiten en mogelijkheden in Schoonoord?

Bent u zelf actief op het gebied van kunst en/of cultuur, en zo ja wat doet u?

Zou u meer kunstzinnige en/of culturele activiteiten in Schoonoord willen en zo ja welke?

Sinds 28/8/2021 tot eind december 2022 is Coevorden Culturele Gemeente van Drenthe. Wat vindt u daarvan en heeft u zelf ideeën hoe Schoonoord daarin een rol kan spelen?

Wilt u nog andere dingen zeggen over dit onderwerp en zo ja, geef aan:

Recreatie

Zijn de recreatiemogelijkheden in en rondom Schoonoord bij u bekend, zoals:

Welke recreatie heeft uw voorkeur?

Zijn bovengenoemde recreatiemogelijkheden zichtbaar?
Denk aan bewegwijzing, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, etc.

Omdat

Wat mist u of welke verbeteringen zou u voorstellen?

Energie / Duurzaamheid

Vind u dat we als dorp genoeg doen aan duurzaamheid?

Heeft u een idee waardoor we de duurzaamheid kunnen verbeteren?

Wat merkt u van de energie / warmte transitie?

Zou u gebruik willen maken van een energie coach om met u mee te kijken naar de mogelijkheden voor u persoonlijk?

Vind u dat wij als dorp een gezamenlijke doelstelling moeten hebben op energie en duurzaamheidsgebied zoals b.v. energie neutraal worden?

Zou u bijvoorbeeld lid willen worden van een energie coöperatie waarmee Schoonoord zijn eigen energie op gaat wekken?

Wat zijn volgens u bereikbare doelen op dit onderwerp?

Ondernemen

Wat vind u van het ondernemers / mkb aanbod in Schoonoord?

Mist u nog bepaald aanbod in onze middenstand?

Kent u alle ondernemers op uw dorp, en zo nee, zou u dit willen weten?

Hoe is het ondernemers klimaat voor u als ondernemer?

Bent u lid van de ondernemersvereniging? Ja, omdat of nee, omdat.

Dorpsbelangen

Kent u de vereniging Dorpsbelangen Schoonoord?

Bent u lid van deze vereniging? Ja, omdat of nee, omdat.

Bent u tevreden over de werkzaamheden en activiteiten van de vereniging?

Zijn er onderwerpen waaraan deze vereniging volgens u wat meer aandacht aan zou moeten besteden?

Welke vraag mist u nog op dit formulier?

DAS (Dorpsactiviteiten Schoonoord)

Kent u Dorpsactiviteiten Schoonoord (DAS)?

Bezoekt u weleens activiteiten van de DAS?

Hoe vaak gaat u per jaar naar de activiteiten?

Welke activiteiten van DAS zouden moeten blijven bestaan?

Wat voor activiteiten mist u nog?

Zou u wel als vrijwilliger willen helpen bij de activiteiten van DAS?

Dank u wel!
Wij willen u namens Schoonoord heel hartelijk danken voor uw medewerking. Uw antwoorden zijn belangrijk voor ons. Wij hopen hiermee een dorpsvisie te kunnen ontwikkelen met duidelijke plannen en een tijdlijn. Uw antwoorden zullen hier deel van uit gaan maken. We houden u via onze media zoals het Dorpskrantje, website en Facebook op de hoogte van de vorderingen en zullen u uitnodigen voor een presentatie wanneer wij het document compleet denken te hebben.

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsbelangen Schoonoord.

Moeten we vaker vragenlijsten op deze manier aanbieden?