Het Dorpsbudget wordt door de gemeente Coevorden aan de dorpsvertegenwoordigers (in Schoonoord Dorpsbelangen) verstrekt om initiatieven vanuit het dorp die door de dorpsbewoners worden ingediend en uitgevoerd financieel te ondersteunen.

Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Dorpsbelang Schoonoord. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Schoonoord kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Dorpsbelang Schoonoord verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente. De werkgroep Dorpsbudget ontwikkelt het proces van deelname. Onderstaand leest u hoe dit voor 2020 is vastgelegd.

 

VERPLICHTINGEN
1. Alle inwoners van Schoonoord kunnen ideeën aandragen en kunnen meebeslissen over de besteding.
2. Over gerealiseerde ideeën dienen de uitvoerders verantwoording af te leggen
3. Deze verantwoording dient Dorpsbelangen Schoonoord naar de Gemeente te zenden.

 

SPELREGELS

1. Aanvragen kunnen tot 31 mei 2020 worden ingediend via aanvraag Dorspbudget Schoonoord 2020.

2. Er wordt door de werkgroep gecontroleerd of de aanvraag voldoet aan de volgende eisen:

De leefbaarheid wordt aantoonbaar verbeterd, voor het hele dorp of groepen bewoners.

Uitvoering wordt door aanvragers zelf geregeld en er dient een begroting te zijn.

 

In de COOP kan van 1 juni tot 15 juni schriftelijk worden gestemd.
Ook is digitaal stemmen in deze periode mogelijk op onze website: stemformulier Dorpsbudget.

De werkgroep Dorpsbudget bestaat uit 3 personen:

Dorpsbelangen Schoonoord: Dineke Wever
Ondernemersverening Schoonoord: Jan Venema
DAS: Geke Elving

stuur de aanvraag of het stemformulier, na invullen naar: dorpsbudget@schoonoord.nl

Wij wensen u veel succes bij het bedenken van mooie plannen voor de leefbaarheid van ons dorp.