Bericht geplaatst op:    11 nov 2021

Beste bewoners,

De afgelopen jaren merken we dat onze natuurterreinen drukker worden. Er is meer  recreatie dan voorheen, dag én nacht. Bovendien zien we de laatste jaren dat er steeds meer smalle paden ontstaan (zogenoemde olifantenpaadjes). Deze ontstaan soms spontaan door veelvuldig gebruik. Maar we zien ook dat er veel paden bewust zijn gecreëerd door omwonenden. Daardoor komen de natuurwaarden in dit gebied onder druk. We hebben daarom besloten om een aantal paden in de bossen rondom Schoonoord en De Kiel ontoegankelijk te maken. Daarnaast wordt het gebied alleen nog toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. In deze brief informeer ik u graag over dit besluit.

 

Wat gaan we doen?

Op korte termijn willen we zoveel mogelijk olifantenpaadjes verwijderen. We begrijpen dat er in de omgeving wensen zijn voor bepaalde routes. Graag zouden wij dan ook in contact komen met omwonenden die actief met ons mee willen denken, zodat we in goed overleg kunnen bepalen welke paden open kunnen blijven en welke dicht moeten. Wilt u meedenken, dan kunt u een bericht sturen naar w.kloen@staatsbosbeheer.nl.

 

Daarnaast passen we binnenkort alle toegangsborden met onze huisregels aan (de bruine borden bij de ingangen). Daarop komt te staan dat het gebied niet toegankelijk is tussen zonsondergang en zonsopkomst. Onze boswachters gaan daar op controleren. Komt u binnen die tijden toch in onze gebieden dan loopt u het risico op een boete. Het gebied blijft dag en nacht fysiek toegankelijk, we gaan bijvoorbeeld (uiteraard) geen hekken plaatsen.

 

Waarom doen we dit?

Als omwonende weet u waarschijnlijk al dat de natuurgebieden rondom Schoonoord en De Kiel rijk zijn aan natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Wij werken er hard aan om deze waarden te behouden. Het streven is een gevarieerde natuur dat tegen een stootje kan. De laatste 25 jaar is er in Drenthe en in deze omgeving veel geïnvesteerd door gebieden met elkaar te verbinden. Daardoor kunnen dieren en planten zich makkelijker verspreiden.

 

Door de toegenomen recreatie en de vele paadjes die zijn ontstaan raakt het gebied juist weer teveel versnipperd. Dat is slecht voor de flora en fauna. Bovendien zijn deze kleine paden niet veilig. Ook de toegenomen recreatie zorgt voor een enorme druk op de natuur, dag én nacht. Om de verschillende en soms tegenstrijdige behoeften van mens en natuur beter in balans te krijgen, gaan we deze maatregelen nemen.

 

Meer informatie

Ik hoop dat u begrip heeft voor dit besluit. Ik kan me voorstellen dat deze brief vragen bij u oproept. Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via onderstaande gegevens.

Met vriendelijke groet,

 

Wenda Kloen

Boswachter publiek

Staatsbosbeheer

w.kloen@staatsbosbeheer.nl

06-21266674