Bericht geplaatst op:    5 jan 2022

Beste dorpsgenoot en inwoner van ons mooie Schoonoord. Door een reeks van gevoerde gesprekken met onze gemeente over o.a. woon-, omgevings- en ondernemersbeleid, zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij voor Schoonoord een plan willen schrijven met daarin onze visie en wensen op een duidelijke tijdlijn.

Samen met alle verenigingen van Schoonoord zijn wij van mening dat dit plan of deze visie van onze bewoners zelf moet zijn en gedragen moet worden door de meerderheid. Om die reden hebben wij de enquête samengesteld waarmee we u in de gelegenheid willen stellen om inspraak te hebben op de leefbaarheid, ontwikkelingen en activiteiten van uw Schoonoord.

Zou u zo veel mogelijk vragen willen beantwoorden, maar in ieder geval diegene die voor U als bewoner belangrijk zijn?

We vragen naar uw mening over de leefbaarheid in Schoonoord. U kunt elk onderwerp kiezen om daar uw mening over te geven. U hoeft zich niet te beperken tot de voorbeelden maar om u een beetje op weg te helpen, geven we een paar voorbeelden van onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid;

De beschikbaarheid van woningen in Schoonoord, de beschikbaarheid van woningen speciaal voor jongeren; de kwaliteit van het openbaar vervoer, de winkels in Schoonoord, de medische voorzieningen, de verkeerssituatie in het dorp, snelheid, veiligheid, cultuur en vrijetijdsbesteding.

Maar u kunt natuurlijk ook heel oude onderwerpen kiezen. Ook is het mogelijk dat meerdere personen per huishouding de enquête invullen.

De enquête kan digitaal maar als u een enquêteformulier in de brievenbus heeft ontvangen vul deze in en lever het in bij één van de vermelde adressen.

< Ga terug naar overzicht