Uw dorp, uw belang

Afgelopen jaren waren voor Dorpsbelang jaren waarin veel is gebeurd.
Onze bekende 5-punten heeft veel tijd en energie gekost, maar heeft ook veel opgeleverd.
Schoonoord is duidelijker op de kaart komen te staan en de relatie met Ellert & Brammert is beter zichtbaar geworden binnen het dorp.
Ook is het dorp opgefleurd met Reuze(n)- bloembakken, vlaggen, bloemen in de berm enz.
Vanaf april tot september zullen diverse lantaarnpalen in het dorp worden voorzien van toepasselijke kioskvlaggen. Deze geven de doorgaande weg door het dorp een feestelijk en kleurrijk aanzien.

 

Dorpsbelang wil de leefbaarheid binnen het dorp vergroten zodat de toeristen blijven komen en het leuk vertoeven is in Schoonoord.
Voor de komende jaren staat er in ons dorp weer veel te gebeuren zoals: ontwikkelingen betreffende de sporthal  – wat gaat er gebeuren met de scholen,  – misschien wel woningbouw voor jongeren.

 

De afgelopen jaren hebben we als Dorpsbelang de eerste stappen gezet.
De komende jaren komt er veel op ons af, ook zaken die voor het gehele dorp van jong tot oud van belang zijn.
De maatschappij verandert en de inwoners wordt gevraagd meer naar elkaar om te zien en meer samen te doen om het dorp leefbaar te houden.
Wilt u ook meedenken over de ontwikkeling van ons dorp of een helpende hand geven bij de uitvoering van de ingebrachte ideeën? Heeft u zo af en toe een uurtje over?
Geef u dan op bij Dorpsbelang Schoonoord voor een bestuursfunctie of een ondersteunende functie. Zonder de hulp van u als dorpsgenoot, redden we het niet en zal Dorpsbelang op den duur moeten stoppen. Geen dorpskrant meer, geen financiële potjes (stimuleringsfonds), geen dorpsbudget, geen gesprekspartner richting gemeente enz. enz.
Dorpsbelang heeft uw hulp nodig, dus geef u op als vrijwilliger.
Dit kan via de mail:  secretaris.dbs@schoonoord.nl

Vijf-punten-plan

Schoonoord op de kaart zetten.
Dat is het doel van het Vijf-punten-plan van Dorpsbelangen Schoonoord.
Een van de punten richtte zich op voorzieningen voor de inwoners, zoals een kledingbank en een klussendienst.
Het versterken van ondernemerschap, verenigingsleven en leefbaarheid staat hoog in het vaandel.

Nieuws

27 nov 2021  -  Spoorwegovergang veiliger
21 nov 2021  -  Sinterklaasactie..!!!

Sinterklaasactie..!!! Doe een aankoop bij een van de deelnemende winkeliers en ontvang een actiebon. Met deze bon kunt u grandioze prijzen winnen. Cadeaus staan bij […]

21 nov 2021  -  Sintintocht Schoonoord 2021

Activiteiten

Door de aangekondigde versoepeling van de regels m.b.t. de Coronavirus, komen een aantal activiteiten, op gepaste afstand, langzaam op gang. Neem hieraan deel, maar houd […]