Bericht geplaatst op:    18 nov 2021

KORFBALVERENIGING SDO SCHOONOORD

Door de corona crisis is er veel anders geworden met grote gevolgen voor zieken en zorg, maar ook voor veel sportverenigingen. Gelukkig zijn onze leden ons trouw gebleven, wordt er op moment van schrijven gelukkig weer gekorfbald en doet het bestuur haar best om de sport te laten floreren. Echter, de crisis heeft ook bij ons een gat geslagen in de financien. Decennia lang hebben wij op 31 december de oliebollenactie van SDO gehouden om mede de kosten van de sporthal huur te dekken. Hartstochtelijk als we willen korfballen, zouden we ook graag zelf onze eigen SDO oliebollen weer willen bakken. We hopen dat dit ook nu weer gaat lukken, in tegenstelling tot vorig jaar toen we het moesten uitbesteden vanwege de corona maatregelen. U heeft ons vorig jaar ondersteund en we hopen dat u dat nu ook weer doet met  het kopen van lekkere bollen op 31 december 2021. Wij zijn vol goede moed.

Ook zijn wij voornemens weer te gaan werken met vooraf huis aan huis bezorgde inteken/bestellijsten, zodat we een globale berekening kunnen maken van het aantal te bakken bollen. Deze lijst kunt u voor een bepaalde datum inleveren op verschillende adressen in ons dorp. Deze staan op de bestellijst. Deze bestelling kunt u dan op 31 december afhalen in het clubhuis. Als u daartoe niet in staat bent, vermeld dan uw telefoonnummer op de bestellijst.

Losse verkoop zal er zeker ook zijn, vanuit het clubhuis Sportparklaan 22 (tegenover de sporthal)  en vanaf de blauwe SDO kraam in het centrum, maar op is op. Natuurlijk is alles corona proof. Aan het clubhuis kunt u ook met pin betalen, in de kraam contant.

Wij hopen dat u ons wil steunen met deze actie.

Leden en bestuur kvSDO, website www.kvsdo.nl